Nguyên mẫu tàu SpaceX sắp thử nghiệm bay cao 15.000 m | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nguyên mẫu tàu SpaceX sắp thử nghiệm bay cao 15.000 m

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nguyên mẫu SN8 của tàu vũ trụ Starship lần đầu tiên được lắp chóp nón, chuẩn bị cho chuyến bay cao nhất trong các thử nghiệm từ trước tới nay.

Continue reading...
 


Top