Người Trung Quốc xếp hàng dài mua iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Người Trung Quốc xếp hàng dài mua iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người dùng khắp Trung Quốc xếp hàng mua iPhone 12 từ sớm, cho thấy căng thẳng Mỹ - Trung không thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu Apple tại đây.

Continue reading...
 


Top