Người Trung Quốc thích iPhone 12 nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Người Trung Quốc thích iPhone 12 nhất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khảo sát của Sina cho thấy mẫu iPhone 12 màn hình 6,1 inch, giá phải chăng được nhiều người lựa chọn nhất trong bốn mẫu iPhone vừa ra mắt.

Continue reading...
 


Top