Người Trung Quốc bất bình vì không thể xem sự kiện Apple | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Người Trung Quốc bất bình vì không thể xem sự kiện Apple

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người hâm mộ sản phẩm Apple tại Trung Quốc thất vọng vì không thể theo dõi trực tiếp sự kiện "Hi, Speed" trên các nền tảng video lớn ở nước này.

Continue reading...
 


Top