Người thừa kế Samsung thăm Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Người thừa kế Samsung thăm Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã khởi hành đến Việt Nam để trao đổi mở rộng kinh doanh, trong đó có dự án xây dựng một nhà máy pin.

Continue reading...
 


Top