Người dùng iOS xem Porn hub nhiều hơn người dùng Android trong năm 2019 !

Administrator
Porn hub là nơi chia sẻ trực tuyến các nội dung dành cho người lớn phổ biến nhất nhì thế giới đã phát hành bản báo cáo tổng kết năm 2019. Porn hub đã có hơn 42 tỷ lượt truy cập trong năm 2019. Trong bản báo cáo này cũng tiết lộ một thông tin thú vị đó là người sử dụng iOS vào xem porn nhiều hơn người dùng Android, cho dù Android hiện đang là hệ điều hành di động lớn nhất hành tinh.

Pornhub-Mobile-Traffic-2019-Android-iOS.png

Thống kê lượt truy cập của Pornbub đối với mảng mobile trong năm 2019
 
Trả lời