Người Anh kéo đến xem chim sẻ hiếm tái xuất sau 40 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Người Anh kéo đến xem chim sẻ hiếm tái xuất sau 40 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người yêu chim đổ xô tới đầm lầy ngắm chim sẻ bụi nâu đỏ, đôi khi tụ tập thành nhóm đông bất chấp các quy định giãn cách do Covid-19.

Continue reading...
 


Top