Ngựa vằn mẹ trơ mắt nhìn sư tử bắt con | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ngựa vằn mẹ trơ mắt nhìn sư tử bắt con

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc Chấm
Đúng là một tên cơ hội có chiếc bờm xù. Nếu lúc ấy có ngựa bố ở đây có thể ông cho tên cơ hội này một cú đá hậu rồi.
 
Top