Ngọc quý 'mọc' dưới lòng đất trong vài giờ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ngọc quý 'mọc' dưới lòng đất trong vài giờ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nghiên cứu mới từ Đại học Rice của Mỹ cho thấy tinh thể ngọc quý trong đá pegmatit có thể hình thành chỉ trong thời gian ngắn.

Continue reading...
 


Top