Nền tảng thương mại điện tử nông sản vô địch Startup Hunt 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nền tảng thương mại điện tử nông sản vô địch Startup Hunt 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Vượt qua 300 ý tưởng và dự án, nền tảng thương mại điện tử nông sản FoodMap.Asia giành giải Nhất cuộc thi, nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Continue reading...
 
Top