Nền tảng chính (Platforms) trong Digital Marketing | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nền tảng chính (Platforms) trong Digital Marketing

lpduykhai

Gà con
Em là người mới tham gia và mong muốn trở thành một Digital Marketer, em có tìm hiểu một số nền tảng chính trong Digital Marketing, mọi người cho em ý kiến đã đầy đủ hay chưa ạ.Một số nền tảng chính:
  1. Website
  2. Social media
  3. Digital Ads (Facebook Ads và Google Ads)
  4. Search Engine (SEM và SEO)
  5. Email marketing
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
 

QuangVinh21

Búa Gỗ
Phụ thuộc vào các mục tiêu. Đôi khi một trang web có thể bị bỏ qua vì lợi ích của mạng xã hội.
 

Bài Viết Mới

Top