Desktop & Văn phòng - NCH Express Zip Plus v7.11 Full - Nén và giải nén tệp tin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng NCH Express Zip Plus v7.11 Full - Nén và giải nén tệp tin

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Express Zip Plus là một công cụ lưu trữ và nén dễ sử dụng để tạo, chỉnh sửa, quản lý và trích xuất các tệp và thư mục đã nén. Bạn có thể nén các tệp để giảm kích thước để truyền email hoặc tiết kiệm dung lượng đĩa. Đồng thời chuyển đổi các tệp lưu trữ khác thành tệp zip để dễ dàng mở và trích xuất từ rar, tar, 7z, iso và hơn thế nữa.

test-express-zip.jpg

Nén và giải nén tệp nhanh chóng và hiệu quả cho phép bạn tạo các tệp zip của các tài liệu, hình ảnh, âm nhạc quan trọng của mình và hơn thế nữa để tiết kiệm dung lượng đĩa, email hoặc ghi vào đĩa CD.

Các tính năng của Express Zip Plus
  • Nén và giải nén tập tin nhanh chóng.
  • Phần mềm nhẹ chỉ chiếm chưa đến 1MB.
  • Giao diện đơn giản, thao tác làm việc nhanh chóng.
  • Hỗ trợ nén và giải nén nhiều dạng File như .zip, .rar, .7z, ios,..
  • Dễ dàng chia sẻ file qua email,.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top