NASA "Wit" hoàn thành chuyến bay thứ 10, tổng quãng đường bay đã vượt quá 1,6 km

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn ngày 26 tháng 07, Vào ngày 24/7 theo giờ địa phương tại Mỹ , máy bay không người lái Sao Hỏa "Gizwit" của NASA đã hoàn thành chuyến bay thứ 10, với tổng quãng đường bay hơn 1 dặm (khoảng 1,6 km).


NASA-Gwit-Mar.jpg

Bóng đổ của Drone Gizwits" trong chuyến bay thứ 10

Đây là chuyến bay thử thách nhất của "Wit" cho đến nay. Máy bay sẽ bay qua một khu vực đá được gọi là "Raised Ridges", đi qua 10 điểm tham chiếu khác nhau. Độ cao tối đa của "Gizwit" lần này đạt 40 feet (tương đương 12 mét), lập kỷ lục độ cao mới, với tổng quãng đường bay đạt khoảng 310 feet (tương đương 95 mét). Từ khi cất cánh đến khi hạ cánh, toàn bộ chuyến bay của "Wizwit" kéo dài 165,4 giây.

Dự kiến trong chuyến bay, "Gizwit" sẽ chụp một loạt hình ảnh, có thể giúp các nhà khoa học tạo ra hình ảnh ba chiều về khu vực đá của "rặng núi gập ghềnh" Raised Ridges. Các nhà khoa học đang xem xét việc gửi rover "Perseverance" đến khu vực sườn núi này.


Vn-Z.vn team tổng hợp
 
  • Like
haivu Reactions: haivu