NASA bắt đầu lắp ráp tên lửa mạnh nhất hành tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

NASA bắt đầu lắp ráp tên lửa mạnh nhất hành tinh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các kỹ sư NASA đang xúc tiến ghép các bộ phận của tên lửa SLS được thiết kế để đưa người trở lại Mặt Trăng vào cuối thập kỷ trong chương trình Artemis.

Continue reading...
 
Top