Mỹ vô tình giúp Trung Quốc cải thiện ngành bán dẫn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mỹ vô tình giúp Trung Quốc cải thiện ngành bán dẫn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lệnh cấm của chính quyền Trump hạn chế nguồn cung ứng cho Trung Quốc, nhưng lại gián tiếp thúc đẩy nước này phát triển mảng bán dẫn nội địa.

Continue reading...
 


Top