Mỹ chi 1 tỷ USD để Brazil loại Huawei khỏi 5G | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mỹ chi 1 tỷ USD để Brazil loại Huawei khỏi 5G

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Trước đây khi còn sống, ông Đặng Tiểu Bình có câu nói khá nổi tiếng "không có kẻ thù vĩnh viển mà chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viển", ngẩm nghĩ trường hợp trên cũng đúng thôi.
 


Top