Ảnh nghệ thuật  Muôn loài độc lạ trong thế giới tưởng tượng của nghệ sĩ Julien Tabet!

toctober
Julien Tabet là nhà sáng tạo kỹ thuật số trẻ tuổi người Pháp, sinh năm 1997 tại Rennes. Anh học Thiết kế đồ họa và Thiết kế web ở Rennes, trước khi bắt đầu làm nhà thiết kế tự do toàn thời gian ở tuổi 22. Năm 2017, anh bắt đầu chia sẻ công việc của mình trên Instagram song song với việc học. Nhờ vào các tác phẩm vũ trụ siêu thực của mình, anh ấy đã nhanh chóng xây dựng một cộng đồng trên nền tảng này.

61998923_619647331882899_6118382390067855360_o.jpg_nc_cat105ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc1L2RQHi7xMAAX-khbUl_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

62262992_624330704747895_8484202478676475904_o.jpg_nc_cat101ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcJgzT0CdkJmkAX8uvfTe_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

80652987_774591786388452_5184416827857436672_o.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohchpMvUze5vXYAX84ZRRK_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

79791896_760255874488710_1803025273701007360_o.jpg_nc_cat105ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc2wgrnJlkjXwAX-aZFfW_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

78632426_742838496230448_5240245458470699008_o.jpg_nc_cat100ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcU9rgh_UuuUUAX9O8cKh_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

74703559_711316386049326_3518290114843246592_o.jpg_nc_cat102ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc02-4sr2FqtEAX9q2lVT_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

67870060_658204181360547_2432967366796115968_o.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc7BX6osp35QYAX-vovk4_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

126978469_1271946876511390_5417867934832756191_n.jpg_nc_cat111ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc0tTW2dwFm7EAX_cx-lw_nc_htscontent.fhan2-2.jpg

126815885_1271946589844752_4379518085784661043_n.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc-2TiJ54I2I8AX-_h68k_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

126902509_1271946836511394_8162856194697564699_n.jpg_nc_cat110ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcj8bSrkkFv-MAX_c6-g0_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

126857457_1271946653178079_8870159957342471174_n.jpg_nc_cat101ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcJNpIMvi9jU8AX87OJOs_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

126173232_1271946676511410_2706333686310861444_n.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohct8iMdmmyF_AAX_FtBFM_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

126952349_1271946633178081_88105073570501667_n.jpg_nc_cat103ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcnhcqZ2gVJhoAX-StXbB_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

126529626_1271946533178091_5788799019500617307_n.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcxrRSDZODRqAAX-SYGZF_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

126851873_1271946739844737_8657082565293094083_n.jpg_nc_cat109ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc0T5LyMKMPKIAX9l0g___nc_htscontent.fhan2-5.jpg

127199018_1271946773178067_877522276892058061_n.jpg_nc_cat103ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcgsDlF_AxQEgAX_e-Pm0_nc_ocAQlpcS_Y3_7COMPD1v8NJc2t-hokX_KmdSCOEd1KZb-vn_SWbAU8I9clWzJzW0Gs5OY_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

126579952_1271946816511396_8862678317311352815_n.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcDGBXqa46hPUAX8ZWKv1_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

126980322_1271946789844732_2335096486652716509_n.jpg_nc_cat105ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcznfFixUBtyIAX_0zoSM_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

126820330_1271946576511420_7448111532652296123_n.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohc5fux0NECVDcAX9SYpm4_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

126902324_1271946726511405_1935254052383506941_n.jpg_nc_cat109ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohci2wwbJCEOzYAX9e-XpA_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

127186267_1271946696511408_5124397771825798056_n.jpg_nc_cat103ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcxPSpsgjnsVoAX_kwD4w_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

126799495_1271946493178095_1063091715926159412_n.jpg_nc_cat109ccb2_nc_sid8bfeb9_nc_ohcqDUOxsdKDOgAX-NPFg8_nc_htscontent.fhan2-5.jpg
 
Trả lời