muốn học tăng like tăng sub facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

muốn học tăng like tăng sub facebook

luvis

Rìu Vàng
Chà có tài liệu gì ngoài việc bạn phải giải quyết các vấn đề như sau: tools tạo tk fb -> tools nuôi các tk này sao cho k die, k checkpoint -> sau đó thì tools dùng các tk này để follows, like, cmt..... theo nhu câu :)). còn nghiêm túc thì kiếm chỗ nào nó cần người về làm qua đó vừa làm vừa học thôi. ở VN các site bán nhỏ lẻ thì qua 1 - 2 tổng chính. TÌm đến tổng nó mà xin chân phụ việc..
 

sonatimHN

Búa Gỗ
xong rồi có ông chạy chiến dịch quảng cáo bọn BOT này tự nhảy vào comment mua hàng ầm ầm. Đến khổ :))
 


Top