Mức tiêu thụ năng lượng của Intel Core thế hệ thứ 10

Administrator
Theo TechPowerUp, Intel đã cập nhật bảng dữ liệu công khai liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng của vi xử lý máy tính để bàn Core thế hệ thứ 10 Core Comet Lake-S.TechPowerUp đã tổng hợp công suất PL 1 có thể được coi là TDP của CPU, CPU đảm bảo tần số cơ bản của nó. Công suất PL 2 cung cấp cho CPU nhiều năng lượng hơn đạt được tần số turbo cao hơn. Tau là thời lượng của PL 2. Dữ liệu trên dựa theo thông số hướng dẫn của Intel. Các OEM có thể điều chỉnh các giá trị của PL1, PL2 và TAU theo nhu cầu của họ.

Như bảng trên thì Core 10 i9-10900K PL1 125W, PL2 cao nhất của Intel đạt 250W và Tau là 56 giây. I5-10400 PL2 là 134W và i3-10100 PL2 là 90W. PL2 của dòng T có công suất thấp hơn, i2 và i7 T series u là 123W và i3-10100T PL2 chỉ 55W.
 
Trả lời