Nhờ tư vấn - Một số vấn đề về Safari | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Một số vấn đề về Safari

Sniper13T

Gà con
Em mới sài macbook , không biết sao cái safari vào được nhưng không thao thác được gì cả , trỏ chuột tắt hay trỏ vào để bấm tiêu đề web cũng không được , nói chung tất cả mọi thao tác trên safari e đều không thể được
Nhờ ace tư vấn giúp e với
 

Sniper13T

Gà con
Em xài macbook nào, phiên bản os nào nữa?
e sài phiên bản 10.14.5
Macbook Ari (RetinaRetina,13-inch , 2019)
 

ansos123

Rìu Bạc
khó đó bác, sài tạm Chrome hoặc up lên bản Catalina 15.6 thui
À xem cái Safari có cài Extension Ablock gì đó thì thử gỡ đi bác nhé
 


Bài Viết Mới

Top