Mời tham gia lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng Chat GPT hiệu quả trong bán hàng, marketing, kiếm tiền hiệu quả

VNZ-NEWS
Mentor Jenny Nguyễn rất hào hứng với những kiến thức sẽ chia sẻ cùng bạn tối nay.


Jenny-Nguyen.jpg

Link nhận thông báo: https://zalo.me/g/dcovec791
Link zoom:

Meeting ID: 957 3949 4215
Passcode: 123456789