Mô phỏng cấu trúc của ADN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mô phỏng cấu trúc của ADN

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
ADN là phân tử mang thông tin di truyền có cấu trúc hai mạch dài quấn vào nhau với liên kết ở giữa, trông giống như cầu thang xoắn ốc.

Continue reading...
 


Top