Chia sẻ - Mở khóa Taps trên File Explorer trên Win 11 22H2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Mở khóa Taps trên File Explorer trên Win 11 22H2

sonha

Búa Đá
Win 11 22H2 đã hỗ trợ Taps trên File Explorer nhưng không để mặc định mà phải dùng tools mới có thể bật lên được.Screenshot 2022-09-21 162320.pngBước 1: Đầu tiên các bạn download
View hidden content is available for registered users!
về máy

Bước 2: Giải nén Vivetool vào ổ C

Bước 3: Chạy cmd bằng Run as administrator

Bước 4: Đánh các lệnh sau lần lượt :
Mã:
cd C:\ViveTool-v0.3.1
Mã:
vivetool /enable /id:39145991
Mã:
vivetool /enable /id:36354489
Mã:
vivetool /enable /id:37634385

Bước 5: Khởi động lại máy tính.

Chú ý : Lệnh đầu tiên nếu các bạn để ở folder khác thì phải chọn như thế này cho đúng nhé.

Screenshot 2022-09-21 163608.png
 
Sửa lần cuối:


Top