Thảo luận - Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 2012-2013-2017 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 2012-2013-2017

@sec0

Rìu Chiến Vàng
C++ là ko thể thiếu với 1 số máy , nhất là máy cày GAMEs .
Đa số các phần mềm kể cả Games đều cần C++ để chạy , vì vậy Máy mới cài lại win thì cái này sẽ là 1 sự cần thiết
Cộng với NET 2,3,4 riêng NET thì các bác các cô có thể cài thêm từ Chương trình và tính năng (Programs and features)
Build này được tạo 23/3/2019
Tổng hợp
Redistributable Package Build 23.03.2019

*
bản lắp ráp này chứa các sơ khai MSI từ các phiên bản trước của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++, để các trình cài đặt chương trình có thể cài đặt phiên bản cũ của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ mà không cần cài đặt hệ thống.


  • Đã thêm Microsoft Visual C ++ 2019 Phiên bản phân phối lại 14.20.27508
  • Đã xóa Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable, vì nó được thay thế bởi Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable
  • Đã thêm khóa / DelVC19
  • Khóa / WithOutVC17 được thay thế bằng / WithOutVC19
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.57103 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.58299 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.59193 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.61001
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x86 14.10.24728
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.57102 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.58298 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.59192 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.61000
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x64 14.10.25017
Bạn cần có 1 bài viết để thấy link tải , nếu cmt rồi mà ko hiện link thì nhấn F5
To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Sửa lần cuối:

ovinguyen

Life is inherently sweet but also bitter.
Ca
C++ là ko thể thiếu với 1 số máy , nhất là máy cày GAMEs .
Đa số các phần mềm kể cả Games đều cần C++ để chạy , vì vậy Máy mới cài lại win thì cái này sẽ là 1 sự cần thiết
Cộng với NET 2,3,4 riêng NET thì các bác các cô có thể cài thêm từ Chương trình và tính năng (Programs and features)
Build này được tạo 23/9/2019
Tổng hợp
Redistributable Package Build 23.03.2019

*
bản lắp ráp này chứa các sơ khai MSI từ các phiên bản trước của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++, để các trình cài đặt chương trình có thể cài đặt phiên bản cũ của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ mà không cần cài đặt hệ thống.• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.57103 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.58299 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.59193 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.61001
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x86 14.10.24728
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.57102 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.58298 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.59192 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.61000
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x64 14.10.25017
Bạn cần có 1 bài viết để thấy link tải , nếu cmt rồi mà ko hiện link thì nhấn F5
No quote
No quote
Cám ơn bác.
P/S: bác ơi, bác sửa lại tí ở chỗ Build này được tạo 23/9/2019
 

Nexsuz

Gà con
C++ là ko thể thiếu với 1 số máy , nhất là máy cày GAMEs .
Đa số các phần mềm kể cả Games đều cần C++ để chạy , vì vậy Máy mới cài lại win thì cái này sẽ là 1 sự cần thiết
Cộng với NET 2,3,4 riêng NET thì các bác các cô có thể cài thêm từ Chương trình và tính năng (Programs and features)
Build này được tạo 23/3/2019
Tổng hợp
Redistributable Package Build 23.03.2019

*
bản lắp ráp này chứa các sơ khai MSI từ các phiên bản trước của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++, để các trình cài đặt chương trình có thể cài đặt phiên bản cũ của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ mà không cần cài đặt hệ thống.• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.57103 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.58299 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.59193 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.61001
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x86 14.10.24728
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.57102 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.58298 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.59192 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.61000
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x64 14.10.25017
Bạn cần có 1 bài viết để thấy link tải , nếu cmt rồi mà ko hiện link thì nhấn F5
No quote
No quote
Ngon thank bác
 
C++ là ko thể thiếu với 1 số máy , nhất là máy cày GAMEs .
Đa số các phần mềm kể cả Games đều cần C++ để chạy , vì vậy Máy mới cài lại win thì cái này sẽ là 1 sự cần thiết
Cộng với NET 2,3,4 riêng NET thì các bác các cô có thể cài thêm từ Chương trình và tính năng (Programs and features)
Build này được tạo 23/3/2019
Tổng hợp
Redistributable Package Build 23.03.2019

*
bản lắp ráp này chứa các sơ khai MSI từ các phiên bản trước của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++, để các trình cài đặt chương trình có thể cài đặt phiên bản cũ của Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ mà không cần cài đặt hệ thống.• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.57103 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.58299 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.59193 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributablex86 8.0.61001
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributablex86 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributablex86 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x86 14.10.24728
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.42 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.57102 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.58298 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.59192 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.61000
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.218 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.50727 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40660
• Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable – x64 14.10.25017
Bạn cần có 1 bài viết để thấy link tải , nếu cmt rồi mà ko hiện link thì nhấn F5
No quote
No quote
 
Top