Microsoft trình diễn bộ công cụ cho nhà phát triển game | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Microsoft trình diễn bộ công cụ cho nhà phát triển game

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đại diện Microsoft trực tiếp hướng dẫn cách dùng AI trên Azure để xây dựng tựa game, Xbox tối ưu vòng đời trò chơi, Github hỗ trợ lập trình, ngày 18/3.

Continue reading...
 


Top