Microsoft sẽ ra mắt phiên bản mới của ứng dụng Planner vào đầu năm 2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Microsoft sẽ ra mắt phiên bản mới của ứng dụng Planner vào đầu năm 2024

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1698862729_microsoft-planner-leak_story6991808aae0e86e6.jpeg


Một vài tuần trước, một video xuất hiện trên mạng được cho là cho thấy Microsoft đang phát triển một phiên bản mới của ứng dụng việc cần làm Microsoft Planner. Hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị các nhà phát triển Microsoft Ignite 2023 , công ty đã thông báo rằng họ thực sự đang tiến hành cải tiến ứng dụng Planner.

Microsoft cho biết ứng dụng Planner mới thực sự sẽ kết hợp ứng dụng To Do và Microsoft Project dành cho web của công ty, ngoài ứng dụng Planner hiện tại "thành một trải nghiệm thống nhất, duy nhất" với tên Microsoft Planner. Nhiệm vụ của Planner và ứng dụng To Do trong Microsoft Teams sẽ được đổi tên thành Planner. Microsoft Project dành cho web cũng sẽ có tên Planner mới trong những tháng tới nhưng vẫn sẽ có sẵn với bộ tính năng hiện tại.

Bài đăng trên blog đã nêu:
Trải nghiệm Planner mới sẽ dễ dàng mở rộng quy mô từ quản lý tác vụ cộng tác đến quản lý dự án mạnh mẽ, trao quyền cho tất cả mọi người, từ nhân viên thông tin, nhân viên tuyến đầu đến người quản lý dự án, để họ có thể quản lý công việc của mình ở một nơi và đẩy nhanh kết quả kinh doanh nhờ các khả năng hỗ trợ AI.
Một số tính năng mới của Planner sẽ bao gồm:
  • Khả năng tìm kiếm nhiệm vụ dễ dàng, giúp người dùng có thể tập trung vào những nhiệm vụ họ cần hoàn thành ngay hôm nay.
  • Giúp người dùng làm việc theo cách họ muốn. Cho dù đó là nhiệm vụ cá nhân hay sáng kiến nhóm, Planner sẽ cho phép họ chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của họ.
  • Tạo kế hoạch dự án với các công cụ lập kế hoạch và cung cấp nguồn lực mạnh mẽ. Khi các kế hoạch phát triển, Planner sẽ cung cấp một menu các khả năng để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh riêng biệt.
  • Copilot trong Planner sẽ giúp người dùng bắt đầu kế hoạch nhanh hơn với những lời nhắc đơn giản và khi kế hoạch phát triển, nó sẽ thêm mục tiêu và đề xuất các nhiệm vụ mới một cách thông minh để giúp người dùng luôn được thông báo về tiến độ.
Ứng dụng Planner mới sẽ ra mắt trong Microsoft Teams vào khoảng mùa xuân năm 2024. Dịch vụ web Planner mới sẽ ra mắt muộn hơn trong tương lai nhưng hiện tại chưa có khung thời gian cụ thể cho việc phát hành.
 


Top