Microsoft phát hiện ra lỗ hổng "nghiêm trọng" trong Windows sẽ không khắc phục được cho đến ngày 14 tháng 4 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Microsoft phát hiện ra lỗ hổng "nghiêm trọng" trong Windows sẽ không khắc phục được cho đến ngày 14 tháng 4

pepePE

Rìu Sắt Đôi
Lỗ hổng khai thác cách Windows quản lý và kết xuất phông chữ, giúp tấn công máy tính chỉ bằng cách xem trước tài liệu văn bản
Microsoft giữ cho máy tính của chúng tôi an toàn bằng cách phát hành các bản vá bảo mật cho Windows mỗi tháng. Khi Microsoft hoặc một công ty khác tìm thấy một lỗi, họ sẽ sửa lỗi muộn nhất sau một vài tháng, và sau đó cho phép bất cứ ai đã tìm thấy nó để đăng tất cả các chi tiết. Tuy nhiên, bây giờ một lỗ hổng bảo mật rất nghiêm trọng đã được biết rằng sẽ mất gần một tháng để khắc phục ít nhất.

Lỗ hổng này bao gồm hai lỗ hổng zero-day cho phép thực thi mã từ xa được tìm thấy trong Thư viện Trình quản lý Adobe Type, chịu trách nhiệm quản lý các phông chữ. Lỗ hổng, theo Microsoft, có một loại quan trọng và ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản Windows mới nhất, bao gồm Windows 7, 8.1 và 10. Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 cũng bị ảnh hưởng và vấn đề nghiêm trọng nhất là ở Trong trường hợp bạn có Windows 7 hoặc Server 2008, sẽ không có bản vá bảo mật trừ khi bạn trả tiền để nhận các bản vá mới với gói cập nhật mở rộng (ESU).

Lỗi vẫn chưa có giải pháp trong Windows 10
Lý do mà Microsoft đã báo cáo về sự tồn tại của lỗ hổng này là do có những tin tặc đang lợi dụng nó để kiểm soát máy tính như họ đã phát hiện trong những tháng gần đây, khiến nó càng đáng lo ngại hơn. Microsoft đang làm việc trên một bản vá, nhưng nó sẽ không đến ít nhất là vào ngày 14 tháng 4 (Bản vá thứ ba tiếp theo)
Nguồn
Được dịch bởi Google, tôi cảm thấy bản dịch tồi
 

Hamano Kaito

Moderator
mà mình vẫn chưa hiểu, lỗ hổng này có tác động nghiêm trọng như thế nào vậy bác, ai biết chia sẻ cho mình với
Cách thức tấn công Zero-Day ! Search trên mạng là biết ngay thôi. Đối với cách thức tấn công Zero-Day thì phải dùng Anti có chức năng phân tích hành Vi mới an toàn được, còn ko thì thua....Anti của Microsoft bảo vệ Zero-Day hơi cùi
 
Top