Chia sẻ - Microsoft Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project 15.0.5415.1001 (2022.01) Repack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Microsoft Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project 15.0.5415.1001 (2022.01) Repack

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
IHD6XNq.png


Microsoft Office 2013 SP1 là một gói chương trình ứng dụng để làm việc với nhiều loại tài liệu khác nhau. Nó bao gồm các công cụ tốt nhất để phát triển kinh doanh, cũng như để đạt được sự thoải mái tối đa trong quá trình học tập, quản lý tài chính gia đình và hơn thế nữa. Cho dù đó là môi trường kinh doanh hay gia đình – điều đó không quan trọng, Office 2013 chỉ cần được cài đặt trên máy tính của bất kỳ người dùng tự trọng nào sử dụng PC không chỉ để giải trí. Các công cụ hiệu quả và dễ sử dụng sẽ giúp người dùng gia đình và doanh nghiệp nhỏ tăng đáng kể năng suất trong mọi hoạt động của họ, từ e-mail, lập kế hoạch trong ngày cho đến các báo cáo đầy thông tin và các bài thuyết trình tuyệt vời.

3f0d8d33b7b3c88a1c89e83d32182255.jpg


Thông tin phiên bản Repack

Ngôn ngữ
: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Ukraina + gói ngôn ngữ có thể tải xuống
Kích hoạt : AAct theo Ratiborus,
Tiện ích mở rộng trực tuyến : Office Tab Enterprise, Ubit Menu

Tùy chọn dòng lệnh cho người trợ giúp . exe

/ S / INSTALL
– cài đặt im lặng


/ PROX 86 – Cài đặt Professional Plus 32-bit
/ PROX 64 – Cài đặt Professional Plus 64-bit

 • / WORD – cài đặt WORD
 • / EXCEL – cài đặt EXCEL
 • / POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • / ACCESS – cài đặt ACCESS (không có sẵn trong phiên bản Chuẩn)
 • / XSKYPE – cài đặt SKYPE FOR BUSINESS (không có trong phiên bản Tiêu chuẩn)
 • / INFOPATH – cài đặt INFOPATH (không có trong phiên bản Chuẩn)
 • / OUTLOOK – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • / PUBLISHER – cài đặt PUBLISHER
/ XSTDX 86 – Cài đặt Chuẩn 32 bit
/ XSTDX 64 – Cài đặt Chuẩn 64 bit

 • / WORD – cài đặt WORD
 • / EXCEL – cài đặt EXCEL
 • / POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • / OUTLOOK – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • / PUBLISHER – cài đặt PUBLISHER
/ VISIOPROX86 – Cài đặt Visio Pro 32-bit
/ VISIOPROX64 – Cài đặt Visio Pro 64-bit
/ VISIOSTDX86 – Cài đặt Visio Standard 32-bit
/ VISIOSTDX64 – Cài đặt Visio Standard 64-bit/ PROJECTPROX86 – Cài đặt Project Pro 32-bit
/ PROJECTPROX64 – Cài đặt Project Pro 64-bit
/ PROJECTSTDX86 – Cài đặt Project Standard 32-bit
/ PROJECTSTDX64 – Cài đặt Project Standard 64-bit

/ LANG = ID – lựa chọn bản địa hóa
trong đó ID – định danh ngôn ngữ, ví dụ RU-RU, EN-US, UK-UA
Tham số có thể được chỉ định nhiều lần, ngôn ngữ đầu tiên sẽ là ngôn ngữ chính

/ UPD – cho phép cài đặt các bản cập nhật Office (có thể thay đổi sau trong cài đặt)
/ KMS – kích hoạt và tạo tác vụ kích hoạt lại 10 ngày một lần
/ KMS / ONLINEKMS = URL – sử dụng máy chủ từ xa để kích hoạt (kms.loli.best by default)
/ RETTOVL – chuyển đổi Bán lẻ trong VL (ví dụ: để sử dụng các khóa MAK)
/ MAK = key – cài đặt khóa MAK
/ OFFICETAB – cài đặt Office Tab
/ UBITRU – cài đặt phiên bản UBit Menu
/ UBITEN tiếng Nga – cài đặt phiên bản tiếng Anh của Menu UBit

Ví dụ :


helper.exe / S / INSTALL / PROX64 / WORD / EXCEL / POWERPOINT / VISIOSTDX64 / LANG = RU-RU / KMS

Cài đặt phiên bản 64 bit của Professional Plus với các ứng dụng WORD, EXCEL, POWERPOINT
Cài đặt phiên bản 64 bit của Visio Standard
Ngôn ngữ tiếng Nga, kích hoạt

helper.exe / S / INSTALL / XSTDX86 / WORD / LANG = RU-RU / LANG = EN-US / UPD / KMS
Cài đặt phiên bản Chuẩn 32-bit với ứng dụng WORD
Ngôn ngữ tiếng Nga (chính) và tiếng Anh
Quyền cài đặt các bản cập nhật, sự kích hoạt

helper.exe / S / CÀI ĐẶT PROJECTPROX64 / LANG = UK-UA / LANG = RU-RU / KMS
Cài đặt phiên bản 64-bit của Project Pro
Language Ukraina (chính) và tiếng Nga, kích hoạt

Yêu cầu hệ thống:
7 SP1 (32-bit) 7 SP1 (64-bit) 8.1 (32-bit) 8.1 (64-bit) 10 (32-bit) 10 (64-bit)

Download :

Phiên bản 64bitMD5: CD0C63A15B8B4A2CC426EADA8A4B6F15

Phiên bản 32bitMD5: AB75FF20A483AFA84DD59EB3B177418D
 
Sửa lần cuối:

xuan thinh

Búa Gỗ
Link chết hết rồi bạn ơi :

Oops! We ran into some problems​

bạn hồi sinh giúp nhé, Merci beaucoup, thanks a lot, Danke vielmals, cảm ơn nhiều!!!!
 
Top