Thảo luận  Microsoft cập nhật các phiên bản Microsoft Office cho thiết bị chạy iOS

Administrator
Microsoft vừa cập nhật các phiên bản Microsoft Office cho các thiết bị chạy iOS ( iPad, iPhone) . Anh em kiểm tra , cập nhật xem có gì mới không nhé


Microsoft World

Microsoft Excel

Microsoft Power Point
 
Trả lời

huyAnh

Búa Đá
Microsoft ngày càng quan tâm đến Office cho Mac, mình còn dư gói 365 home ae cần dùng để cài office cho Mac lh mình!