Metal Slug 1-5 Portable for PC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Metal Slug 1-5 Portable for PC

ungdinhtoan

Búa Gỗ Đôi
Metal Slug được phát triển bởi SNK, Metal Slug chắc chắn không xa lạ gì với cộng đồng game thủ.
Metal Slug hay tên gọi khác là Rambo Lùn một tựa game gắn liền với tuổi thơ khi phải bòn tiền ra quán PS1 để chơi
Các phiên bản mình sưu tầm được từ Metal Slug 1 đến 5 và một bản Metal SlugX
Bản portable, tải về giải nén là chạy luôn
Các phím di chuyển, A, S, D, W
Các phím thao tác: Y,U,Y (phím Y và số 6, dùng để chọn khi mới chạy, P: tạm dừng)
Link download:


ss_8d5f335421d5cc1406a7162dea62d54b78ff3a1c.1920x1080.jpg

uWrKdnWGdUE-tGWe_X976ALV6pVggiGS8OjMV2hDhGNPjOsQOODn-ejL3WF1Z0zrMdEy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

KingOfKings

Búa Gỗ Đôi
Thích mấy bản Game giả lập trên PC mà còn Portable như thế này , còn game nào như vậy Up lên hết đi bác
 
Metal Slug được phát triển bởi SNK, Metal Slug chắc chắn không xa lạ gì với cộng đồng game thủ.
Metal Slug hay tên gọi khác là Rambo Lùn một tựa game gắn liền với tuổi thơ khi phải bòn tiền ra quán PS1 để chơi
Các phiên bản mình sưu tầm được từ Metal Slug 1 đến 5 và một bản Metal SlugX
Bản portable, tải về giải nén là chạy luôn
Các phím di chuyển, A, S, D, W
Các phím thao tác: Y,U,Y (phím Y và số 6, dùng để chọn khi mới chạy, P: tạm dừng)
Link download:

No quote

ss_8d5f335421d5cc1406a7162dea62d54b78ff3a1c.1920x1080.jpg

uWrKdnWGdUE-tGWe_X976ALV6pVggiGS8OjMV2hDhGNPjOsQOODn-ejL3WF1Z0zrMdEy
g
 

Phomat92

Gà con
Metal Slug được phát triển bởi SNK, Metal Slug chắc chắn không xa lạ gì với cộng đồng game thủ.
Metal Slug hay tên gọi khác là Rambo Lùn một tựa game gắn liền với tuổi thơ khi phải bòn tiền ra quán PS1 để chơi
Các phiên bản mình sưu tầm được từ Metal Slug 1 đến 5 và một bản Metal SlugX
Bản portable, tải về giải nén là chạy luôn
Các phím di chuyển, A, S, D, W
Các phím thao tác: Y,U,Y (phím Y và số 6, dùng để chọn khi mới chạy, P: tạm dừng)
Link download:

No quote

ss_8d5f335421d5cc1406a7162dea62d54b78ff3a1c.1920x1080.jpg

uWrKdnWGdUE-tGWe_X976ALV6pVggiGS8OjMV2hDhGNPjOsQOODn-ejL3WF1Z0zrMdEy
thanks
 


Top