Hỏi/ Thắc mắc - menu chuột phải win 11 bị chậm sau update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc menu chuột phải win 11 bị chậm sau update

BLUECHATVN

Búa Gỗ
Sau khi cập nhật bản 2021-11 Cumulative Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5007262) ngày 23/11/2021 tự nhiên win 11 của mình mỗi lần bấm chuột phải nó quay lòng vòng gần 1 phút mới hiện ra cái menu cho mình chọn, đồng thời explorer chạy cũng rất chậm.
Mong các bạn hướng dẫn cách khắc phục ạ

Xin cảm ơn
 
Top