Chia sẻ - MEmuPlay (NoADs) 7.6.1 không quảng cáo, thay đổi được hình nền, đã lên Premium, luôn cập nhật bản mới | Page 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ MEmuPlay (NoADs) 7.6.1 không quảng cáo, thay đổi được hình nền, đã lên Premium, luôn cập nhật bản mới

Trieuk46

Búa Gỗ
báo update mình update luôn chạy bình thường chỉ khác giao diện khi khởi động( hoạt hình )
 

hula21

Búa Gỗ
Mình cũng bị lỗi cài 32bit ra 64bit nhỉ, dù đã cài lại và bỏ data cũ.
 
Top