Máy móc công nghệ cao trên cánh đồng bông Tân Cương | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Máy móc công nghệ cao trên cánh đồng bông Tân Cương

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thiết bị thông minh như máy cày tự lái, drone và robot phun thuốc trừ sâu đang góp phần cơ khí hóa nông nghiệp ở khu tự trị Tân Cương.

Continue reading...
 


Top