Thảo luận - Mạng fpt(Ép pờ tờ) tốc độ rất cao nhưng vào mạng thì rất chậm | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Mạng fpt(Ép pờ tờ) tốc độ rất cao nhưng vào mạng thì rất chậm

luvbe3

Búa Gỗ Đôi
cái speedtest kia bác chọn sv ở gần thì max speed là chuyện đương nhiên thôi. chọn sing chả hạn... xem tốc độ tnao`...
 
Sửa lần cuối:

thanhdh87

Rìu Sắt
cái speedtest kia bác chọn sv ở gần thì max speed là chuyện đương nhiên thôi. chọn sing chả hạn... xem tốc độ tnao`...
đi new york vẫn đạt 200m/s
 


Top