Màn hình bị hiện nền Trắng/Đỏ/Lục/Dương/Đen | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Màn hình bị hiện nền Trắng/Đỏ/Lục/Dương/Đen

vietcuber

Búa Gỗ Đôi
Cho em hỏi máy đang dùng bình thường thì mấy hôm nay bị tình trạng này (như video)
Nhấn nút là lên hình trắng luôn
Em đã test vga và dây, không bị gì
Có lúc đợi 1 2 phút thì bình thường có lúc đợi nửa tiếng cũng không lên
Máy đã vào win được (nghe tiếng EVKey)
Em đã lên mạng fix burn in các thứ nhưng không được
Cho em hỏi là bị gì ạ
1709475017125.png
 

malemkhoang

Rìu Chiến
MaUHcoeTZ7dquWTv55.gif

Bình thường mà. Nó cần được nghỉ hưu rồi. Chính xác là cho nó ra bãi rác.
 


Top