Mạch nước phun có thể dừng hoạt động sau 800 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mạch nước phun có thể dừng hoạt động sau 800 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những đợt hạn hán nghiêm trọng có thể làm gián đoạn quá trình phun trào đã diễn ra suốt nhiều thế kỷ của mạch nước Old Faithful.

Continue reading...
 


Top