Hỏi/ Thắc mắc - Macbook 2019 không cài được virtualbox | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Macbook 2019 không cài được virtualbox

NamLe101

Gà con
Em muốn cài virtualbox nhưng bị lỗi này cài mãi không được ạ.
Trước đó em có cài parallel desktop nhưng hết hạn dùng thử nên em gỡ. không biết bị ảnh hưởng gì không.
Em cảm ơn!
loi3-png.13094
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

5Characters

Rìu Sắt
Không thấy được ảnh bạn ơi.
 


Top