Lửa 'vô hình' đe dọa những loài chim kiếm ăn tại bãi rác | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lửa 'vô hình' đe dọa những loài chim kiếm ăn tại bãi rác

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Việc xử lý khí methane tại các bãi chôn lấp ở Mỹ bằng cách đốt cháy nó đang làm tổn thương nhiều loài chim như diều hâu và cú.

Continue reading...
 
Top