'Lửa Thánh' hiếm gặp nhìn từ máy bay quân sự | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Lửa Thánh' hiếm gặp nhìn từ máy bay quân sự

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phi đoàn 99 của Không quân Hoàng gia (RAF) chia sẻ video ghi hình hiện tượng "Lửa Thánh Elmo" bên ngoài cửa sổ một máy bay quân sự hôm 5/10.

Continue reading...
 


Top