Lớp sơn đỏ buộc SpaceX phải thay hai động cơ tên lửa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lớp sơn đỏ buộc SpaceX phải thay hai động cơ tên lửa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
SpaceX đang thay thế hai động cơ ở tên lửa sắp phóng trong nhiệm vụ có người lái tiếp theo của công ty, dự kiến cất cánh vào ngày 14/11.

Continue reading...
 


Top