Lỗi phần mềm corel x2020 nhập thông số 1 hiện ra 10, 10 hiện ra 100, 100 ra 1000,... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lỗi phần mềm corel x2020 nhập thông số 1 hiện ra 10, 10 hiện ra 100, 100 ra 1000,...

heosuabeou

Búa Gỗ
Mình đang xài corel 2020, mọi thứ đều ổn trừ nhập kích thướt đối tượng, đô dày đối tượng, thông số trang giấy,... toàn tăng lên gấp 10 lần sau khi nhập . Ví dụ mình vẽ 1 hình chữ nhật ngẫu nhiên, sau đó chỉnh kích thướt, nhập kích thướt 10mm x 50mm thì nó ra 100mm x 500mm hoặc mình chỉnh độ dày của cạnh hình chữ nhât là 1pt sau khi chỉnh xong thì phần mềm nó nhận là 10pt,.. Không biết phần mềm nó lỗi gì hay mình đã cài đặt gì sai nhờ các bạn chỉ cách khắc phục với. Cám ơn!
https://live.staticflickr.com/65535/50537348646_98958b7690_b.jpg
 


Top