Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi hiển thị trên trình duyệt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi hiển thị trên trình duyệt

Asteraceae

Gà con
Chào các bác,
Máy mình bị lỗi hiển thị chữ trên trình duyệt như thế này, một số trang vẫn hiển thị bình thường, nó bị sau khi mình cài font cho cad và win, mình cài thêm chứ đâu có xóa đâu mà không biết sao bị lỗi vậy, các bác chẩn đoán lỗi giúp mình với, xin cảm ơn ạ !
Mình cài lại font win thì nó xanh màn luôn ?
1596354173655.png
 

itunnel

Rìu Sắt
Bác xem thử browser có cài extension nào lạ lạ không? Thử reset browser về default settings xem?
 

dammage

Rìu Chiến
bạn cài thêm nhưng có thể vô tình cài đè lên mấy font có sẵn hoặc thay đổi các setting mặc định thì vẫn bị, hồi trước tui cũng từng cài cad bản rất cũ, cũng phải cài thêm font để nó hiển thị được tiếng việt nhưng mà hông gặp lỗi như bạn (win 7 64bit), giờ bạn thử khôi phục lại font mặc định với import registry như bạn trên nói thử coi sao
 


Top