Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi cài office 2016 ra 2019? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi cài office 2016 ra 2019?

caniquyvnz

Rìu Bạc
Hi Ae,

mình cài bản office 3 trong 1 , cài bản 2016 *64bit

0.png


nhưng khi bấm mở bản excel hay work nó ra bản >> 2019 ?? {beat_shot}

Untitled.png


coi trong property nó củng ra 2019?? {oh}


h2.jpg--cuối cùng dô / control panel thì ra 2016??


h3.jpg


AE , có ai gặp trường hợp này chưa??

sau khi mình sài Cr@ck bằng mấy dòng lệnh vì sợ mấy Anh Anti híp

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB - 2010
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 - 2016
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP - 2019

cscript ospp.vbs /sethst:lhh.mycloudservices.me
cscript ospp.vbs /setprt:31688
cscript ospp.vbs /act

và có cách khắc phục , hổ trợ mình ca này với. thank`s a lot {sweet_kiss}{sweet_kiss} ( ae đừng kêu mình tải bản khác thay bản 3 trong 1 vì nó quá tiện nên mình muốn sàibản này lâu + daì iiii)
 

dungltcd

Lạt Ma
Hi Ae,

mình cài bản office 3 trong 1 , cài bản 2016 *64bit

Xem phần đính kèm 15234

nhưng khi bấm mở bản excel hay work nó ra bản >> 2019 ?? {beat_shot}

Xem phần đính kèm 15235

coi trong property nó củng ra 2019?? {oh}


Xem phần đính kèm 15236


--cuối cùng dô / control panel thì ra 2016??


Xem phần đính kèm 15237

AE , có ai gặp trường hợp này chưa??

sau khi mình sài Cr@ck bằng mấy dòng lệnh vì sợ mấy Anh Anti híp

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB - 2010
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 - 2016
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP - 2019

cscript ospp.vbs /sethst:lhh.mycloudservices.me
cscript ospp.vbs /setprt:31688
cscript ospp.vbs /act

và có cách khắc phục , hổ trợ mình ca này với. thank`s a lot {sweet_kiss}{sweet_kiss} ( ae đừng kêu mình tải bản khác thay bản 3 trong 1 vì nó quá tiện nên mình muốn sàibản này lâu + daì iiii)
Paste vào CMD admin

Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP
@
[/CODE]
 

caniquyvnz

Rìu Bạc
đả sửa thành công, cảm ơn bạn >> dungltcd rất nhiều, ace có gặp trường hợp này thì áp dụng vì cách trên sửa lổi rất hiệu quả {sweet_kiss}
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top