Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi biểu tượng windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi biểu tượng windows 10

thisismydj

Búa Gỗ
Các bác cho e hỏi, có ai bị mất mấy cái dấu tick xanh, biểu tượng nổi ở trên cái windows defender như này không ạ. Tìm mãi google ko biết từ khóa là gì để fix lỗi này nữa. Cả cái chụp vùng màn hình bằng Windows + Shift + S nữa, nó toàn hiện ô vuông. Ai biết cách sửa giúp e với ạ :)

2020-07-29_11-02-56.png


2020-07-29_11-03-19.png
 

thisismydj

Búa Gỗ
thử đổi sang English xem có hết ko ?
Tiếng Anh cũng bị bạn ơi. Cài xong xuôi mình mới đổi sang tiếng Việt mà. Cái laptop mình cài cũng tiếng Việt không sao cả. Cái này desktop lại bị, đang nghĩ có liên quan gì đến cái card màn hình không.

Nhìn trông củ chuối thật.
Bạn thử chạy troubleshoot xem sao
Không biết troubleshoot nên chọn cái gì ấy chứ, khổ :D. Tại chả thấy cái nào liên quan cả.

2020-07-30_9-29-09.png
 


Top