Lỗi auto click vào taskbar | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lỗi auto click vào taskbar

KhoaHuynh95

Gà con
Em bị lỗi taskbar ẩn hiện liên tục khi xem full màn hình giống như bị click vào ! đang chơi hay đánh máy thì n tự click rất khó chịu! Mong các bác giúp đỡ. Hôm truớc còn bình thường !
 


Top