Nhờ tư vấn - Lỗi 0xc004c003 trên Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 x64? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Lỗi 0xc004c003 trên Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 x64?

jickjick93

Gà con
Em mới cài bản Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 x64, sau đó máy tự động update và giờ không kích hoạt key được, mong các bác chỉ giáo giúp em làm cách nào với, em đỡ phải cài lại win
4.JPG
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Tìm key khác change rồi add vào để kích hoạt lại . Phải bảo đảm là key chưa die
 

Dakkaris

Rìu Vàng
Key: K8JNB-279VP-WFVW3-Y488F-7H8R2
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS5]X21-83258
Remaining: 0
Time: 8/4/2020 1:50:58 PM (GMT+7)

Key: NKFVY-Y29FM-GVKJ8-XK84M-6VMJP
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS5]X21-83258
Remaining: 0
Time: 8/4/2020 1:51:01 PM (GMT+7)

Key: VKNTK-Y7CXY-TR72T-4GDV2-DDDCC
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS5]X21-83258
Remaining: 0
Time: 8/4/2020 1:51:03 PM (GMT+7)

command line ( Windows CMD )

1 - slmgr.vbs -ipk NKFVY-Y29FM-GVKJ8-XK84M-6VMJP
2 - slui 4
3 - phone
 


Top