Loạt dịch vụ Microsoft lại gặp trục trặc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Loạt dịch vụ Microsoft lại gặp trục trặc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các dịch vụ đám mây của Microsoft, trong đó có Microsoft 365 và Azure, đã không thể truy cập được trong nhiều giờ từ đêm qua (giờ Hà Nội).

Continue reading...
 


Top