Loài thú có thể hạ thân nhiệt xuống −2,9°C | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Loài thú có thể hạ thân nhiệt xuống −2,9°C

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trong tất cả các loài động vật có vú, sóc đất Bắc Cực có thể hạ thân nhiệt xuống mức thấp nhất để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.

Continue reading...
 


Top