Nhờ tư vấn - Lộ trình học PHP + MySQL? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Lộ trình học PHP + MySQL?

em mới học về PHP + MySQL nhưng chưa có lộ trình rõ ràng, các anh có thể share em vài nguồn tự học với ạ
 

doanhvv

Rìu Bạc Đôi
bạn tham khảo các trang này, các kiến thức sau này đi làm đều ở trong đây hết.
Mã:
https://www.w3schools.com/php/
https://www.w3schools.com/sql/default.asp
https://www.tutorialspoint.com/mysql/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/php/index.htm
 


Bài Viết Mới

Top