Link tải bản Office 2016 Standard Volume License tiếng Hàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Link tải bản Office 2016 Standard Volume License tiếng Hàn

theboy9xbn

Gà con
Hi các bác,
Em đang cần cài bản Office tiếng Hàn, key dạo này cũng hiếm nên em tính tải bản Office 2016 Standard Volunme License về dùng, nhưng em kiếm trên mạng thì toàn bản tiếng Anh thôi, bác nào có link tải bản tiếng Hàn, hoặc tải gói language package cho bản Office 2016 Volunme License thì chỉ em với ạ.
 

metastock

Rìu Chiến Bạc Chấm
Bạn thử qua trang chủ của microsot này tải gói ngôn ngữ về cài xem có được không.
Mã:
https://support.microsoft.com/vi-vn/office/g%C3%B3i-ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-cho-microsoft-365-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fOffice-Language-Interface-Pack-LIP-downloads-D63007C2-E8AE-41FD-8BFB-FCE2857010E1#ID0EBBF=Office_2016
 

Trong Le

Rìu Vàng
Hi các bác,
Em đang cần cài bản Office tiếng Hàn, key dạo này cũng hiếm nên em tính tải bản Office 2016 Standard Volunme License về dùng, nhưng em kiếm trên mạng thì toàn bản tiếng Anh thôi, bác nào có link tải bản tiếng Hàn, hoặc tải gói language package cho bản Office 2016 Volunme License thì chỉ em với ạ.
bạn dùng phần mềm này cài online và kích hoạt luôn, không cần tải bộ cài về máy.
1. Tab main
2. Chọn bộ cài Office 2016 standard
3. Chọn các ứng dụng cần
4. Chọn gói ngôn ngữ bổ sung
5. Install
2023-09-30_063340030d5f247beb550e.png


Sau khi cài đặt xong:
6. chuyển qua Tab Utilities
7. Activate office
8. Xong
2023-09-30_0639177e76fe4bb62001bb.png
 


Top